شنبه 05 اسفند 1396
نظرسنجی سایت
  • عملکرد 4 ساله دولت تدبیر و امید در شهرستان دیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
    • بسیار عالی
    • خوب  
    • متوسط
    • ضعیفنام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :