یکشنبه 03 بهمن 1395
  • کمیته برنامه ریزی شهرستان دیر تشکیل جلسه داد تصاویر  (1395/5/17)
    کمیته برنامه ریزی شهرستان دیر تشکیل جلسه داد  تصاویر به گزارش روابط عمومی،فرماندار دیر با اشاره به اهمیت جلسه کمیته برنامه ریزی گفت: یکی از مهمترین جلسات شهرستان کمیته برنامه ریزی است چون علاوه بر موضوع تخصیص اعتبارات و بودجه ای ، در حوزه های مختلف پیرامون برنامه های اجرایی شهرستان نیز بحث و تبادل نظر می شود مشاهده ادامه


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :