دوشنبه 27 اسفند 1397
آخرین اخبار
بخشنامه ها و دستوالعمل ها
اقدامات
ارتباط با فرماندار
نظر سنجی
نظرسنجی سایت
  • عملکرد 4 ساله دولت تدبیر و امید در شهرستان دیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
    • بسیار عالی
    • خوب  
    • متوسط
    • ضعیف